آغاز مراسم اعلان عمومی شروع فرایند تهیه طرح جامع شهر اصفهانبه گزارش نیوزنگار جی پی لند، مراسم اعلان عمومی شروع فرایند تهیه طرح جامع شهر اصفهان با رویکرد جدید با همکاری شهرداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و شورای اسلامی شهر اصفهان امروز – پنجشنبه ۱۹ مهرماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان آغاز شد.

در این مراسم معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیران استانی، شهردار اصفهان، رییس شورای شهر اصفهان، مدیرکل راه و سازی ، رؤسای تشکل‌های صنفی، احزاب، سمنها و نخبگان حضور دارند.

 طرح جامع، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آن ها تعیین شده و ضوابط و مقررات مربوط به تمام موارد و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می شود و برحسب ضرورت، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

در واقع طرح جامع، برنامه ای است که به صورت راهنما عمل  و خط مشی کلی سیاست های توسعه شهری را تعیین می کند. در نقشه های طرح جامع که معمولا در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ تهیه می شود، محل استقرار و توزیع کاربری های شهری عمده (مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز)، تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و محدوده های شهری (موجود و پیشنهادی) و مسیر توسعه آینده شهر، توسط علایم و رنگ ها نشان داده می شوند.