آماده‌باش ۱۵ اکیپ برای رفع آبگرفتگی معابرغلامرضا ساکتی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان برای حفظ ایمنی شهر، کنترل بحران و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام داده تا شهروندان هنگام بارندگی دغدغه آب گرفتگی معابر را نداشته باشند.

 وی تصریح کرد: با فعالیت به موقع نیروهای خدماتی مستقر در مجاورت موتورسپتینگ‌های زیرگذرهای شهر، حتی یک مورد آبگرفتگی در سطح زیرگذرها، اتوبان‌ها و بزرگراه‌های شهر نیز اتفاق نیفتاده است.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: مدیران مناطق و تمام عوامل اجرایی مناطق با دستور جانشین معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان از لحظات نخست بارندگی آماده‌باش بودند و برای رفع آب گرفتگی سطحی معابر مدیریت خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در حوالی سپاهان شهر یک کانال دفع آب‌های سطحی که دچار گرفتگی شده بود، بازگشایی شد، گفت: اکیپ‌های آماده‌باش اداره خدمات شهری در سطح مناطق ۱۵ گانه شهرداری آمادگی لازم را برای رفع هرگونه حوادث احتمالی دارد.

ساکتی گفت: با اقدامات انجام شده و هماهنگی خوبی که با پلیس راهور شهر انجام شد، آب گرفتگی‌ها بسیار سطحی بود و در زیرگذرها و روگذرهای شهر، ترافیک روان و تردد خودروها بدون مشکل در حال انجام است.

وی تاکید کرد: : ما به آب‌های سطحی، آب گرفتگی نمی‌گوییم، زیرا اگر در حد پنج سانتی‌متر آب جایی باقی بماند، آب جاری است، اما آب گرفتگی وقتی رخ می دهد که مسیری مسدود شود، از این رو ما آب گرفتگی با این مضمون نداشتیم و آنچه هست آب‌های جاری است که با توجه به حجم بارش‌ها و دبی ورودی و خروجی کانال‌های دفع آب‌های سطحی، آب جاری می‌شود و کم کم رفع خواهد شد.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: نیروهای خدماتی در سطح مناطق ۱۵ گانه شهرداری آمادگی لازم برای رفع هر گونه حادثه احتمالی را دارند.