از منطقه ۱۰ چه نیوز؟


حمید شهبازی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: برای ساماندهی خیابان هفت تیر ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود تا قبل از پایان سال تکمیل شود.

وی افزود: منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با ۲۲۰۰ هکتار مساحت و ۱۷ محله، دومین منطقه پرجمعیت شهر اصفهان به شمار می‌رود و حدود ۲۲۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است و پروژه‌های زیادی در آن تعریف شده است؛ برخی پروژه‌ها که در بودجه ۹۷ قرار گرفته به سرانجام رسیده، تعدادی در حال اتمام و برخی دیگر نیز به زودی آغاز می‌شود.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه از جمله پروژه‌های این منطقه تملک بخشی از رینگ چهارم به طول یک کیلومتر و تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی به صورت مشترک با منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان است، گفت:. برای اجرای بخشی از رینگ که در محدوده منطقه ۱۰ واقع شده، اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

شهبازی تاکید کرد: در کنار پروژه‌های عمرانی فرهنگی، برنامه‌های فرهنگی زیادی نیز در سطح منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان برنامه‌ریزی و اجرا شده است؛ سعی کردیم پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی را در محله‌های مختلف منطقه ۱۰ توزیع کنیم، در این راستا بیشتر خیابان سازی‌ها در نقاط کمتر برخوردار اجرا شده است.