استاد دانشگاه: المان‌ها بهترین ابزار برای زیباسازی ورودی‌های شهر استمسعود ضیایی در گفتگو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: در گذشته دروازه‌های شهر، نمادها و معماری خاصی داشتند که بیانگر بافت تاریخی شهر بود به طور مثال دروازه تهران، دروازه شیراز اصفهان، نمادها و نشانه‌های خاصی داشت.

وی افزود: با توسعه شهر، دروازه های شهر کاربرد خود را از دست داد و اکنون جاده‌ها، شهرها را به هم متصل می‌کند و عملا ورودی شهر نداریم.

این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری ادامه داد: در این راستا شهرداری اصفهان به منظور ساماندهی ورودی‌های شهر، برای جذب مشاوره فراخوان ارایه کرد تا راهکارهایی برای ایجاد نمادها و نشانه‌های شاخص در ورودی‌های اصفهان تعریف شود.

ضیایی با اشاره به ارایه طرح ساماندهی ورودی شهر از سمت شرق و فرودگاه اصفهان اضافه کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از ورودی شرق اراضی است و ساخت و ساز و معماری خاصی نداریم، مشاور طرح پیشنهاد کرده تا نمادهایی از اصفهان در مسیر فرودگاه اصفهان ساخته شود.

وی خاطرنشان کرد: این نمادها می‌تواند به صورت معماری، نورپردازی یا تغییراتی در بدنه ورودی اصفهان سمت فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اجرا شود.

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با بیان اینکه در مسیر اتوبان فرودگاه برج‌های کبوتر متعددی وجود دارد، پیشنهاد داد: برج های کبوتر این مسیر مرمت و نورپردازی شود، زیرا خود این برج‌ها نمادی از معماری گذشته است.

ضیایی ادامه داد: برای اقداماتی که مد نظر است بودجه اختصاص یافته و مشاور نیز تعیین شده، اما هنوز کار اجرایی که مردم مشاهده کنند، انجام نشده است.

وی تاکید کرد: لازم است با ایجاد المان‌ها در مسیر اتوبان، توسعه درختکاری و نورپردازی ورودی شرق را در طول روز و شب زیبا کنیم.

این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری با بیان اینکه ورودی اصفهان از سمت شمال غربی در میدان استقلال با المان‌ها و مناره‌هایی زیباسازی شده است، گفت: این المان‌ها هنگام شب با نورپردازی‌های ویژه زیبایی خاصی به ورودی شمال غربی اصفهان می‌دهد.  

وی تاکید کرد: مهمترین راهکار زیباسازی ورودی‌های شهر استفاده از المان‌ها است، زیرا اراضی اطراف ورودی‌های شهر در مالکیت شهرداری نیست و نمی‌تواند در این زمین‌ها عملاً کاری انجام دهد.

ضیایی با بیان اینکه ساختمان‌های بلندمرتبه در ورودی های شهر می‌تواند به عنوان المان‌های شهری تعریف شود، افزود: در ساخت ساختمان‌های جدید و بلندمرتبه ورودی‌های شهر می‌توان نمادهای شهری و نمادهای شهر اسلامی لحاظ شود.