افزایش ۸ درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروجمشید جمشیدیان در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی از ساعت هشت صبح الی ۱۴ است، البته مرکز معاینه فنی جی از ساعت هشت صبح الی ۱۵ و ۳۰ دقیقه به شهروندان خدمات ‌دهی می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳ خط مکانیزه برای معاینه فنی خودروها فعال است و به شهروندان سرویس دهی می کند.

رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به افزایش مسافرت‌های تابستانی در شهریورماه، معاینه فنی خودروها، آمار مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو  هشت درصد نسبت به مردادماه افزایش یافته است.

جمشیدیان با تاکید بر معاینه فنی سرویس‌های مدارس گفت: تاکسی های سرویس مدرسه جزء خودروهای عمومی محسوب می شوند و بر همین اساس خودروهای کمتر از ۱۰ سال، باید هر شش ماه یکبار و خودروهای بالاتر از ۱۰ سال هر ۳ ماه یکبار به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کنند.