«بانوی شاد، جامعه شاد، در مسیر امید»هادی منوچهری در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهارکرد: نخستین دوره آموزش مهارت‌های فردی ویژه ناوبران “بانو” در مرحله اول با حضور ۲۵۰۰ نفر از مجموع ۴۵۰۰ نفر بانوان ناوبر تاکسی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این دوره از تاریخ ۲۳ بهمن تا هفتم اسفند ماه در محل سازمان تاکسیرانی واقع در پل تمدن همراه با برنامه‌های شاد و متنوع برگزار می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان هدف از اجرای نخستین دوره آموزش مهارت‌های فردی ویژه ناوبران بانو تحت نظارت سازمان تاکسیرانی با عنوان «بانوی شاد، جامعه شاد، در مسیر امید» را ارتقاء مهارت‌های فردی وچگونگی شاد زیستن برای بانوان عنوان و خاطرنشان کرد: این دوره‌ها در مراحل بعد تمام رانندگان تحت پوشش سازمان را در بر خواهد گرفت.