بسته تشویقی شهرداری، راه برون رفت از رکود ساخت و ساز استبه گزارش نیوزنگار جی پی لند، یکی از برنامه های شهرداری برای رونق ساخت و ساز در اصفهان ارایه بسته‌های تشویقی است که می‌تواند سایه رکود را از سر این صنعت مهم اقتصادی بردارد. از ویژگی‌های بسته تشویقی جدیدی که به مدت سه ماه از مردادماه سال‌جاری شروع شده، امتیازاتی است که برای انبوه‌سازان تعریف شده و تقسیط پرداخت عوارض ساخت و ساز یکی از آنها است،  بر اساس این طرح انبوه‌سازان در دوره ساخت که پروانه ساختمانی آنها اعتبار دارد، می‌توانند عوارض را پرداخت کنند.

رییس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان در این باره به نیوزنگار جی پی لند گفت: روند انبوه‌سازی در شهر اصفهان متأثر از وضعیت اقتصاد کشور مدتی است که در یک وضعیت بحرانی و رکود شدید قرار دارد.

مهدی جعفرپیشه افزود: شهرداری اصفهان در مقاطع مختلف و در این زمان سعی کرده با ایجاد بسته‌های تشویقی کمکی به وضعیت موجود کند و راهگشای انبوه‌سازان باشد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در بسته تشویقی ساخت و ساز اخیر که توسط شهرداری پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر رسید، برخی ضرایب در خصوص بلند مرتبه سازی‌ها اصلاح و همچنین در خصوص نحوه و زمان پرداخت‌ها مساعدتی برای سازندگان لحاظ شد که می‌تواند راه برون رفت از رکود ساخت و ساز باشد.

رییس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان زمان پرداخت عوارض ساخت و ساز را یکی از مهمترین مزایای بسته تشویقی جدید ساخت و ساز خواند و گفت: شهرداری اصفهان بسته‌های قبلی تشویقی را در ماه‌های انتهای سال ارائه می‌کرد و قاعدتاً برای سازندگان و شهروندان زمان مناسبی نبود، چرا که فعالان صنعت ساختمان فرصت لازم را برای طی‌کردن مراحل صدور پروانه نداشتند، اما بسته جدید بیشتر در جهت رفع دغدغه‌های سازندگان انبوه مسکن است.

جعفرپیشه تاکید کرد: بسته تشویقی ساخت و ساز عملاً با بسته‌های قبلی تفاوت دارد و در جهت ساخت و ساز بیشتر و بهتر می‌تواند مؤثر باشد.