بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندانبه گزارش جی پی لند، بیمه مسئولیت شهرداری به این معنا است که اگر حادثه‌ای که جز تعهدات شهرداری است برای شهروندان پیش آید و باعث خسارت جانی، بدنی یا مالی به شهروندان شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار تا حداکثر سقف تعهدات خریداری شده موظف است خسارت وارده را بپردازد.

در بیمه مسئولیت شهرداری، بیمه‌گر نسبت به پوشش‌های زیر متعهد می‌شود در صورت حادثه خسارت وارده را بپردازد.

– حوادث جانی، بدنی یا مالی ناشی از سقوط درخت برروی وسایل نقلیه، منازل، اماکن و افراد عبوری درصورتی که شهرداری مسئول آن حادثه شناخته شود.

– حوادث ناشی از سقوط افراد و وسائل در گودال، کانال و ترانشه های حفاری شده به وسیله شهرداری.

– حوادث ناشی از برق گرفتی افراد از پایه های روشنایی در پارک‌ها.

– خسارت آب گرفتی در منازل یا واحدهای تجاری درصورت قصور شهرداری.

– خسارت ناشی از سم پاشی توسط شهرداری.

– خسارات جانی و مالی به دلیل عدم ریختن شن و نمک در معابر و پل‌ها در هنگام بارش برف.

– حوادث ناشی از طعمه گذاری برای حیوانات موذی.

– خسارات ناشی از رفع سد معبر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز.

– خسارات ناشی از جلوگیری تخلیه ضایعات ساختمانی در مکان‌های غیرمجاز.

– خسارات وارده به اماکن مجاور پروژه های در دست احداث شهرداری هنگام انجام عملیات عمرانی.

– خسارات ناشی از عدم رفع خطر توسط شهرداری برای دیوارها و طاق‌های قدیمی ساختمان‌ها.

– خسارات ناشی از سقوط اجسام از ارتفاعات و پشت بام های ساختمان‌های شهرداری برروی افراد ثالث.

– خسارات وارده ناشی از سقوط تابلوهای نصب شده شهرداری.

بیمه گذار می‌تواند با پرداخت هزینه ای بیشتر پوشش اضافی بلایای طبیعی که بیمه گذار نیز در حادثه مقصر است، تحت بیمه مسئولیت جامع شهرداری قرار دهد.

موارد زیر جز استثنائات بیمه مسئولیت شهرداری است و بیمه‌گر هیچگونه مسئولیتی در قبال این حوادث ندارد.

–  خسارات ناشی از حوادث طبیعی( طوفان، زلزله، سیل و…)

– خسارات ناشی از پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد بسته اند.

– خسارات ناشی از حفاری های شرکت مخابرات، سازمان آب، برق و پیمانکاران طرف قراردادشان.

-خسارات ناشی از تصادف وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی.

– خسارات ناشی از استفاده از وسایل شهربازی.

انجام تعهدات شرکت بیمه منوط و مشروط به آن است که:

– بیمه گزار حق بیمه مقرر را طبق توافق به بیمه‌گر پرداخت کند.

– مسئولیت مدنی بیمه گزار و کارکنان شاغل وی توسط مقامات قضائی اثبات و احراز شود.

– رابطه استخدامی بین بیمه گزار و کارکنان (اعم از رسمی – پیمانی و قراردادی و کارکنانی که توسط پیمانکار نیروی انسانی به شهرداری و… و مراکز تابعه معرفی می شود) احراز شود.

– پرداخت خسارات وارده گردشگران خارجی بر اساس تعهدات بیمه نامه و قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

منبع: گردآوری