تحقق طرح تفصیلی و درآمدهای اقتصادی، رابطه دو سویه دارندسید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهارکرد: طرح تفصیلی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها، اسناد هدایت و ساماندهی نظام توسعه یا ساخت و ساز شهرها به شمار می‎رود.طرح تفصیلی معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محله‌های مختلف، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری همچنین اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی، نوسازی، توسعه و موقعیت خدمات مختلف شهری را تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مباحث بسیار مهم در طرح تفصیلی که تاکنون کمتر به آن توجه شده، ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی آن است.

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای شهرداری اصفهان با بیان اینکه پیاده‌سازی طرح تفصیلی برای شهرداری‌ها هزینه‌بر بوده و هزینه‌های پیاده‌سازی طرح تفصیلی مانند آزادسازی معابر پیشنهادی قابل محاسبه است، گفت: متأسفانه تاکنون فرصت‌های اقتصادی نهفته در اجرای طرح تفصیلی شناسایی نشده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه شناخت هزینه‌ها و منافع اقتصادی اجرای طرح تفصیلی مقدمه‌ای بر بررسی امکان تحقق طرح تفصیلی است، اظهارکرد: چنان‌چه هزینه‌های پیاده‌سازی طرح تفصیلی همزمان با  اجرای آن تامین نشود، هزینه‌ تحقق آن از روش‌های دیگر مانند تراکم فروشی تامین خواهد شد که با توجه به زیرپا گذاشتن تراکم پیشنهادی طرح تفصیلی و پیامدهای منفی محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن درآمد مطلوبی محسوب نمی‌شود.

حسینی نیا تصریح کرد: امروزه با تبدیل مفهوم برنامه‌­ریزی برای مردم به مفهوم برنامه‌­ریزی با مردم، یکی از عوامل اصلی موثر در موفقیت طرح‌­های توسعه شهری مشارکت بخش خصوصی و مردم در اجرای این طرح‌­ها است.

 وی با بیان اینکه تحقق طرح تفصیلی و درآمدهای اقتصادی شهر، یک رابطه دو سویه بسیار قوی با یکدیگر دارند، گفت: دستیابی به یکی از این موارد بدون دیگری امکان پذیر نیست، از این رو شناسایی نقاط قوت و ضعف اقتصادی طرح تفصیلی می‌تواند از موارد لازم در دستیابی به کسب درآمدهای پایدار و از مهم‌ترین گام‌های ایجاد زمینه تحقق بیشتر طرح تفصیلی باشد.

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای شهرداری اصفهان افزود: بررسی امکان پیاده‌سازی طرح تفصیلی از بُعد اقتصادی و ارزیابی تاثیرات اقتصادی اجرای طرح تفصیلی بر منابع مالی شهرداری، می‌تواند در تدوین الزامات راهبردی و سیاست‌گذاری شهر و اقدامات اجرایی موثر واقع شود.

وی گفت: یکی از سیاست­‌های اخیر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این راستا، تهیه و طراحی مناسب و به موقع طرح گستره­‌های ویژه و ساز و کارهای تشویقی برای تحقق پذیری آن است که ضمن ایجاد پویایی فرایند توسعه شهری و تحقق ظرفیت‌­های اقتصادی طرح بازنگری طرح تفصیلی، موجبات رضایت مالکان و مشارکت آنها در تحقق پذیری طرح را فراهم می‌­سازد.