ترافیک سنگین در دو بزرگراه شهربه گزارش جی پی لند و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی سامانه ترافیکی شهر، سه‌شنبه ساعت ۲۰- در مسیر چهارراه شریعتی به سمت خیابان چهارباغ بالا ترافیک روان است، ولی از میدان آزادی به سمت خیابان سعادت آباد تردد خودروها به سختی انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، پل روگذر خیابان امام‌خمینی حدفاصل شهرک امیرکبیر تا میدان‌جمهوری اسلامی رفت و آمد خودروها به سختی انجام می‌شود.

چنانچه در این لحظات قصد رفتن به میدان قدس را دارید، بد نیست بدانید که در این میدان گرفتار ترافیک سنگینی خواهید شد، به خصوص در ابتدای خیابان ادیب که ترافیک آن به ابتدای خیابان سروش رسیده است.

ترافیک شمال پل فلزی حدفاصل پل فلزی تا پل آذر سنگین است، اما در خیابان شهید دکتر بهشتی رفت و آمد روانی مشاهده می‌شود.

در خیابان هاتف و کوچه مشیر رفت و آمد خودروها به سختی انجام می‌شود، در کوچه مشیر  وضعیت پارک خودروها به قدری نابسامان است که حرکت افراد پیاده نیز به سختی امکان‌پذیر است.

در مسیر غرب به شرق بلوارسعدی حدفاصل بوستان‌سعدی تا پل‌فلزی رفت و آمد خودروها به سختی انجام می‌شود.

تردد خودروها در بزرگراه‌های شهید خرازی و شهید صیادشیرازی سنگین است، به خصوص در حوالی رمپ‌های خروجی که رفت و آمد خودروها به سختی امکان‌پذیر است.

در خیابان آمادگاه نیز توقف دوبل خودروها عامل اصلی تشدید ترافیک است،  از سمت میدان انقلاب به سمت خیابان شمسآبادی ترافیک خودروها زیاد و در مسیر برگشت آن نیز حجم تردد خودروها سنگین است.