تماس بیش از ۴ هزار شهروند اصفهانی با ۱۳۷به گزارش جی پی لند و بر اساس اعلام اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان، شهروندان اصفهانی در هفته‌ای که گذشت چهار هزار و ۶۶۱ مرتبه با مرکز ۱۳۷ تماس برقرار کردند که از مجموع تماس‌های واصل شده دو هزار و ۳۲ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل ۴۸ درصد، ۳۳۶ تماس معاونت عمران معادل ۸ درصد و ۸۰ مورد نیز ترافیکی شامل دو درصد از مجموع کل پیام‌ها است.

این گزارش حاکی است از مجموع تماس‌های شهروندان ۵۷۱ مورد از قبیل ترکیدگی تاسیسات فضای سبز، گزارش ساخت و ساز بدون مجوز، رفع خطر برای تردد وسایل نقلیه به صورت ویژه و فوری توسط کارشناسان این اداره به مسئولان اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از طریقِ تماس با شهروندان پیگیری شدکه بازتاب آن رضایتمندی ۸۶ درصدی شهروندان بوده است.

در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام‌های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، سه هزار و ۷۳۸ تماس با شهروندان برقرار شده است.

کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان طی هفته گذشته یک هزار و ۶۱۹ مورد مشاوره ازجمله اطلاعاتی درمورد برنامه‌های فرهنگی شهرداری و شماره تلفن شهرداری‌های مناطق ۱۵ گانه به شهروندان ارایه کردند.

به گزارش جی پی لند، شهروندان اصفهانی می‌توانند همه روزه به صورت ۲۴ ساعته با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان تماس گرفته و مسائل و مشکلات خود را در بخش‌های خدمات شهر، عمران و ترافیک شهری مطرح و از راهنمایی و مشاوره کارشناسان این اداره در حوزه مدیریت شهری استفاده کنند.