توسعه سرمایه خلاق در جوامع شهری راهگشای دغدغه های امروز است


قدرت الله نوروزی در صفحه توئیت خود آورده است: « در دوازدهمین اجلاس شبکه شهرهای خلاق جهان در لهستان شرکت کرده ام. در این اجلاس شهرهای خلاق جهان در راستای تفکر آینده نگر و خلاقانه و توسعه سرمایه خلاق در جوامع شهری و گفتمان توسعه پایدار گرد هم آمده اند، دغدغه هایی که توجه به هریک راهگشای بسیاری از دغدغه های امروز است.»