حادثه ویژه ای در روز بارانی اصفهان گزارش نشده استبه گزارش جی پی لند، محسن گلابی با بیان اینکه امروز از زمان آغاز بارش باران در شهر اصفهان تاکنون حادثه ویژه‌ای نداشته‌ایم، گفت: با توجه به بارش‌ها، اکیپ‌های سیل در همه ایستگاه‌های آتش نشانی اصفهان فعال است.

وی افزود: برخی موارد که امروز لازم به امداد رسانی از سوی آتش نشانی اصفهان را داشته، مربوط به آب گرفتگی جزئی منازل و برخی مغازه ها بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: حوادث ویژه در زمان باران به حوادثی گفته می شود که سبب آب گرفتگی شدید در زیرگذرها، بزرگراه ها و… شود و عبور و مرور شهروندان و خودروها را با مانع جدی روبرو کند که خوشبختانه تاکنون حادثه ای در این خصوص نداشتیم.