درجه ۱۹ شهرداری ارتقاء یافتبه گزارش جی پی لند، به گفته معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور شهرداری‌های بندرعباس،‌ شهر جدید هشتگرد، بیدستان، ویس، مهاجران و فنوج از شهرداری‌هایی است که درجه آن ها ارتقاء یافته است.

درجه بندی شهرداری ها باعث می شود ساختار تشکیلاتی شهرداری ها به تبع ابلاغ درجه جدید تغییر و نظام پرداخت حقوق به شهرداران هم ارتقاء یابد.

به گفته مهدی جمالی نژاد شهرداری هایی که چهار سال از زمان ابلاغ آخرین درجه آنها گذشته، می توانند پیشنهاد ارتقاء درجه خود را پس از تائید استانداری به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال کنند.

شهرداری‌های بناب، مرند، گوجان، اسفدن، زیارت، دوساری، ویسیان، امام شهر، کوهی خیل، لمزان، کاج، نیک پی، بیدرویه و دشت کار از دیگر شهرهایی هستند که درجه شهرداری آن‌ها به استناد تبصره (۳) ماده یک آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب (۱۳۷۰.۴.۱) هیات وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن ارتقاء یافته است.