درختان خطرآفرین ناژوان قطع می‌شوند/ زندگی قورباغه‌ها در تنه درخت پوک شده


حس شفیعی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهارکرد: در ۱۲۰۰ هکتار اراضی ناژوان بیش از ۶۰۰ هزار اصله درخت و درختچه وجود دارد که به نسبت جمعیت اصفهان می‌توان گفت هر سه نفر شهروند اصفهانی یک درخت در ناژوان دارند.

وی افزود: تعدادی از درختان ناژوان که طی سال‌های اخیر به دلیل کم‌آبی از درون پوک شده و خطرآفرین شده بودند، قطع و به جای آنها درختان مقاوم به کم‌آبی واکاوی می‌شود.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: کارکنان فضای سبز ناژوان هنگام قطع یکی از درختان پوک شده، مواجه به قورباغه‌هایی شدند که تنه این درخت پوک شده را برای زندگی خود انتخاب کرده بودند.     

وی با بیان اینکه یک سوم درختان و فضای سبز ناژوان در تملک شهرداری اصفهان است، گفت: بیش از۷۰۰ هکتار از اراضی ناژوان در تملک بخش خصوصی، ۳۰۰ هکتار زمین در تملک شهرداری و ۱۰۰ هکتار آن در بستر زاینده رود، خیابان‌ها و شوارع اطراف ناژوان است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: سرمنشأ مادی‌های شهر اصفهان از ناژوان است به طوری که از مجموع بیش از ۳۰۰ کیلومتر مادی شهر، بیش از ۵۲ کیلومتر آن در ناژوان وجود دارد.

شفیعی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ مادی‌های ناژوان بیش از ۴۰ کیلومتر از ۵۲ کیلومتر مادی ناژوان لوله‌گذاری و شبکه‌گذاری آب شده است.