دعوت شهردار اصفهان از سفیر حسن نیت یونسکو در شبکه شهرهای خلاقبه گزارش جی پی لند، قدرت الله نوروزی صبح امروز در دیدار با ماریا مِرلونی، سفیر حسن نیت یونسکو در شبکه شهرهای خلاق جهان گفت: اصفهان با بیش از یکصد رشته صنایع دستی به معنای واقعی شهر جهانی صنایع دستی به شمار می رود.

نوروزی از سفیر حسن نیت دعوت کرد به اصفهان سفر کند تا از نزدیک با توانمندی های اصفهان و هنرمندان این شهر آشنا شود.

در این دیدار شهردار اصفهان به رسم یادبود هدایایی از صنایع دستی اصفهان را به خانم مِرلونی تقدیم کرد.