رای ۵۹ شهردار منتخب شهرداری های کشور به نوروریبه گزارش جی پی لند، مراسم ششمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صبح امروز  _چهارشنبه ۱۸ مهرماه_ با حضور ۵۹ شهردار منتخب استانها برگزار و شهرداران عضو شورای این سازمان انتخاب شدند.

در این انتخابات که در سالن اجتماعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان با کسب بیشترین رأی به عنوان شهردار منتخب شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انتخاب شد.

پس از شهردار اصفهان ایرج شهین باهر، شهردار تبریز بیشترین رأی را کسب کرد و به عنوان نفر دوم انتخاب شد. 

بر اساس اساسنامه سازمان سه نفر از شهرداران کشور به انتخاب و رأی شهرداران، به عنوان سه عضو اصلی در شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور حضور دارند.