رسانه‌ها، ایده‌های خود را برای بهبود فرآیندهای شهری مطرح کنندمحمدحسین قورچانی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: هر رسانه دو وجه دارد که ایده کاپ پنجم با موضوع رسانه نیز در دو بخش رسالت اصلی رسانه و در حوزه ترویجی آن انجام می‌شود.

وی ادامه داد: کارکرد اصلی رسانه اطلاع رسانی، تولید محتوا و افزایش مشارکت مردم است، اما در ایده کاپ پنجم ایده‌ها و نظرات اصحاب رسانه نیز دریافت می‌شود.

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت حوزه رسانه در مشارکت جویی شهروندان افزود: رسانه در ترغیب و آگاهی بخشی به شهروندان، نقش اساسی داشته و یکی از رکن‌های جامعه مدنی است در این راستا ایده‌کاپ پنجم با موضوع رسانه و با همکاری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.

قورچانی تصریح کرد: با توجه به نگرش نقادانه و موشکافانه اهالی رسانه نسبت به مسائل شهری قطعا آنان پیشنهادات و ایده های متفاوتی در این حوزه دارند که می‌تواند به بهبود فرآیندهای شهری کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: در ایده کاپ پنجم ، اصحاب رسانه ایده‌های خود را در مورد بسترهای جدید تبلیغات محیطی در شهر و در سه حوزه اصلی تفویت برند شهری، شفافیت در مدیریت شهری و توسعه شهری  مطرح می‌کنند.

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: بسترهای متفاوتی در شهر وجود دارد، اما طراحی تبلیغات خلاقانه برای اثر بخشی بیشتر و مبتنی بر ادبیات شهر خلاقانه از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین یکی از محورهای اصلی این ایده‌کاپ طراحی بسترهای جدید تبلیغات محیطی در شهر است.

قورچانی گفت: استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال برای تقویت برند شهری موجب توسعه اقتصاد شهری شده و ایجاد شفافیت در مدیریت شهری نیز موجب شفافیت در مسائل شهری و پاسخگویی بهتر مسئولان می‌شود.

وی افزود: رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است و با ظهور آنها نوع تبلیغات بسیار تغییر کرده است، در نتیجه بسترهای خلاقانه ای برای تبلیغات به سبک جدید فراهم شده است.

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تاکید کرد: دریافت پیشنهادات، درخواست‌ها و انتقادات شهروندان آگاه در حوزه رسانه و استفاده از این بسترهای خلاقانه موجب توسعه اقتصاد شهری، تقویت برند شهری و شفافیت در مدیریت شهری می‌شود.

قورچانی با اشاره به بخش جنبی ایده کاپ با عنوان تولید محتوای خلاقانه تصریح کرد: سه محور اصلی ایده کاپ به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما تولید محتوای خلاقانه شامل عکس، نوشته، فیلم و محتوای چند رسانه‌ای نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این ایده کاپ روز نهم اسفندماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.