رییسی: با دغدغه‌های اصحاب رسانه بیگانه نیستم


به گزارش نیوزنگار جی پی لند، شهرام رئیسی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان در این بازدید گفت: نیوزنگاری عشق است و تنها افراد عاشق به دنبال حرفه نیوزنگاری می روند.

وی با بیان اینکه در این شرایط که هم از نظر فشارها و مسائل اقتصادی تنگناهایی وجود دارد تنها افراد عاشق، حرفه نیوزنگاری را برای خود انتخاب می‌کنند، افزود: من خود را جزء اصحاب مطبوعات می‌دانم چرا که اولین کار اجتماعی‌ام را با یک نشریه دانشجویی در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به عنوان سردبیر آغاز کردم از این رو با دغدغه‌های اصحاب رسانه بیگانه نیستم و می دانم تبعات این شغل بسیار سخت و طاقت فرسا است.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تاکید کرد: رسالت مهم رسانه‌ها آگاهی بخشی در جامعه است و برای اطلاع رسانی فعالیت‌های سازمان سرمایه گذاری شهرداری نیازمند همکاری و همراهی بیش از پیش رسانه‌ها هستیم.