شهرداری از طریق سامانه ۱۳۷ پاسخگوی شهروندان استبه گزارش جی پی لند و بر اساس اعلام اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان، شهروندان اصفهانی در هفته‌ای که گذشت، چهار هزار و ۴۲۴ مرتبه با مرکز ۱۳۷ تماس برقرار کردند که از این تعداد چهار هزار و ۲۵۸ پیام جهت پیگیری به ثبت رسید.

این گزارش حاکی است از مجموع تماس‌های واصل شده، یک‌هزار و ۶۶۴ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل ۴۹ درصد از مجموع کل پیام‌ها است، همچنین ۲۰۴ تماس معاونت عمران معادل شش درصد و ۶۲ مورد ترافیکی شامل یک درصد از مجموع کل پیام‌ها است.

در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام‌های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، سه هزار و ۵۴۷ تماس با شهروندان برقرار شد که رضایتمندی ۸۲ درصدی شهروندان را به دنبال داشت.

کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ طی هفته گذشته در رابطه با شماره تلفن شهرداری‌های مناطق ۱۵ گانه و ساعات فعالیت مراکز تفریحی و فرهنگی شهر، به شهروندان تعداد یک هزار و ۲۷۶ مشاوره دادند.

از مجموع تماس‌های شهروندان، ۵۰۴ مورد از قبیل گزارش ترکیدگی و بازماندن والو آب فضای سبز، ساخت و ساز بدون مجوز و سد معبر خودروهای دست فروش به صورت فوری توسط کارشناسان این اداره به مسئولان اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از طریقِ تماس با شهروندان پیگیری شد.

به گزارش جی پی لند، شهروندان اصفهانی می‌توانند همه روزه به صورت ۲۴ ساعته با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان تماس گرفته، مسائل و مشکلات خود را در بخش‌های خدمات شهر، عمران و ترافیک شهری مطرح و از راهنمایی و مشاوره کارشناسان این اداره در حوزه مدیریت شهری استفاده کنند.