طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای اندوان بررسی شد


به گزارش نیوزنگار جی پی لند، درج گزارشی با عنوان «مسئولان اندوان را می‌شناسید؟» در نیوزگزاری جی پی لند منجر به بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و نهادهای مسئول از جمله اداره کل راه و شهرسازی و اداره راهداری و حمل و نقل‌جاده‌ای استان اصفهان به همراه معاونان و مدیران شهرداری از محل مورد نظر شد.

پس از این بازدید، جلساتی با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط در معاونت شهرسازی و معماری تشکیل و جهت تعیین تکلیف موضوع و مساعدت در بهبود وضعیت محل، صورتجلسه‌ای در تاریخ یکم مردادماه سال جاری تنظیم و تقسیم وظیفه انجام شد.

در ادامه و به منظور پیگیری مصوبات قبلی در تاریخ چهاردهم شهریورماه ۹۷ جلسه‌ای با محوریت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با حضور «علیرضا نصراصفهانی» و «امیر احمد زندآور» از اعضای شورای اسلامی شهر، نماینده اداره راهداری استان اصفهان، معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان، مدیرعامل سازمان طراحی و فنی مهندسی شهرداری اصفهان و مدیر مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل وترافیک شهرداری اصفهان برگزار شد.

در این جلسه با توجه به طرح ایمنی تهیه شده توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، قرار شد در یک برنامه کوتاه مدت، حداکثر تا یک هفته آینده نقشه‌های اجرایی ورودی اندوان به صورت ویژه و محدود توسط سازمان طراحی و فنی مهندسی شهرداری با هماهنگی حوزه حمل و نقل آماده و پس از تصویب در کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌ها با هماهنگی اداره راه و شهرسازی، اداره راهداری و پلیس راهور توسط شهرداری منطقه در محل اجرا شود.

همچنین در یک برنامه بلند مدت برای رفع مشکلات جاده خاتون‌آبادی، طرح جامع‌تری با محوریت سازمان طراحی و فنی مهندسی شهرداری و با هماهنگی اداره راه و شهرسازی، اداره راهداری و پلیس راهور تهیه شده تا با مسئولیت و کمک این دو اداره مراحل تصویب را بگذراند و پس از تصویب چون مسیر مورد نظر در خارج از محدوده شهرداری قرار دارد، عملیات زیرسازی و آسفالت توسط ادارات راه و شهرسازی و راهداری اجرا شود و به عنوان کمک در رفع مشکل موجود، شهرداری عملیات جدول‌گذاری آن را انجام دهد.