طنز؛ عارف جان کمی استراحت کن!
هومن جعفری در ستون طنز روزنامه جهان صنعت نوشت: یکی از بامز‌گی‌های وجود آقای عارف این است که وقتی هم می‌خواهد از برخورد امنیتی با معلمان گلایه کند‌، حرف نمی‌زند بلکه توئیت می‌کند! واقعا خدا این شیردلان را از ما نگیرد که بدون آنها نمی‌دانیم چه کنیم.