فضای بازی کودکان در شهر توسعه می‌یابدحمید دهقانی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهارکرد: شهر اصفهان در سطح ملی و منطقه‌ای به عنوان شهر دوستدار کودک شناخته شده و بسیاری معتقد هستند برند اصفهان با نام شهر دوستدار کودک در سطح ملی و منطقه‌ای عجین شده است، اما اینکه آیا در عمل به شاخصه‌های شهر دوستدار کودک دست یافته‌ایم یا خیر نیاز به ارزیابی‌های جدی‌تر و بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه شهر دوستدار کودک باید به رفع نیازهای فیزیکی و روانی کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشد، ادامه داد: از جمله استانداردها این است که در هر منطقه شهری حدود سه صدم درصد مساحت منطقه به فضاهای بازی و تفریح کودکان اختصاص پیدا کند و فضاهایی برای آموزش و بهداشت کودکان نیز در نظر گرفته شود.

معاون فرهنگی، هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهر اصفهان با این شاخصه‌ها فاصله دارد و هنوز به استانداردهای لازم در سطح بین المللی دست پیدا نکرده است.

دهقانی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته هنگام احداث پروژه‌ها دقت لازم به روحیات کودکان نشده است، گفت: این در حالی است که در سطح کشور بیشتر پروژه‌های مدیریتی شهر تلاش داشته به حقوق و نیازهای کودکان همچنین امنیت آنها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهر به شدت ماشینی است برای روحیات و خلق و خوی کودکان خیلی مناسب نیست، از این رو دو اقدام اساسی در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است.

معاون فرهنگی، هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهارکرد: در گام نخست تلاش می‌کنیم طی یک دهه آینده به شاخص اختصاص سه صدم درصدی مساحت هر منطقه به فضای بازی و تفریح کودکان، دست پیدا کنیم که این موضوع در قالب طرح به شورای اسلامی شهر ارسال شده و شورا در حال بررسی آن است.

وی گام دوم را توجه بیشتر به پیاده‌راه سازی خیابان‌ها و معابر شهر خواند و گفت: طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو یکی از طرح‌هایی است تا مناطق مرکزی تبدیل به محل‌هایی توأم با امنیت و آرامش برای تردد افراد به ویژه کودکان شود و خانواده‌ها بدون هراس از عبور خودروها پیاده‌روی کنند.