قانون مشاغل مزاحم چه می گوید؟به گزارش جی پی لند، یکی از مهمترین و زیربنایی‌ترین مبانی برای داشتن شهری سالم و بدون تخلف آشنایی با تخلفات شهری است. تخلفات شهری مجموعه مواردی است که علاوه بر نقش حقوق شهروندی، سلامت روان و زیبایی شهر را دچار اخلال کرده و موجب آسیب‌رسانی به شهر و تهدید سلامت اجتماعی می‌شود و معضلات و مشکلات عدیده‌ای را پدید می آورد.

وظیفه مدیریت شهری شناخت و معرفی تخلفات شهری و آموزش شهروندان در این زمینه است، هنگامی که شهروندان یک شهر، خود را در برابر فضای شهرشان مسئول بدانند و آسیب‌هایی که سلامت این فضا را تهدید می‌کند، بشناسند و در رفع آنها بکوشند می‌توان از شهری بدون تخلف سخن گفت.

از آن جایی‌که پیش شرط اولیه برای رعایت قوانین و مقررات و رفع تخلفات شهری، آشنایی با قوانین آن است، نیوزگزاری جی پی لند سعی دارد تا شهروندان را نسبت به قوانین مربوط به تخلفات آشنا کند. در این نوشتار به تخلفات مربوط به ایجاد مشاغل مزاحم پرداخته می‌شود.

مشاغل مزاحم:

ایجاد و تاسیس اماکن و مشاغلی که باعث بروز مزاحمت برای شهروندان شود و مخالف اصول بهداشتی نیز باشد، تخلف شهری محسوب می شود و در صورت عدم تناسب نوع شغل و متراژ واحد تجاری، شغل انتخاب شده از مصادیق بارز شغل های مزاحم است.

به طور کلی دایر کردن شغل هایی که دارای سر و صدا، بوی زننده و دودزا هستند در مجاورت منازل مسکونی ممنوع است.

راهکار:

صاحبان این‌گونه مشاغل باید در شهرک های صنعتی که با استانداردهای ایمنی و فضا در مجاورت شهرها احداث شده، مستقر شوند.

قوانین:

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است از جمله وظایف شهرداری است.

شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاهها، گاراژهای عموم، تعمیرگاه‌ها، دکان ها و هم‌چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل و چهارپایان و مراکز دامداری به طوری کلی تمام مشاغل و تمام کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا یا تولید دود می کنند، یا عفونت و یا محل بروز تجمع حشرات و جانوارن نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها به خارج از شهر انتقال دهد.

شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ کند و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است ؛ هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شاخصا اقدام نکند، شهرداری به وسلیه ماموران خود راسا اقدام خواهد کرد.