لزوم تدوین برنامه‌های بلندمدت در حوزه حمل و نقل عمومیمحسن ابوطالبی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا شبکه حمل و نقل عمومی به گونه‌ای کامل است که به مردم در استفاده از وسایل نقلیه عمومی حق انتخاب می دهد.

وی افزود: زمانی که سیستم حمل و نقل عمومی ضعف دارد، نمی‌توانیم از مردم بخواهیم خودرو شخصی خود را بیرون نیاورند، زیرا آن‌ها از ما خواهند پرسید با کدام شبکه حمل و نقل عمومی مناسب جابه جا شویم.

این کارشناس حمل و نقل  با بیان اینکه تقویت سیستم حمل و نقل عمومی با ایجاد زیرساخت فراهم می شود، خاطرنشان کرد: زیرساخت حمل و نقل عمومی شامل موارد زیادی است و تقویت سیستم حمل و نقل همگانی باید به گونه ای باشد که مردم به دلیل گرانی سوخت و پارکینگ، حمل و نقل عمومی را برای جابه جایی خود انتخاب کنند.

ابوطالبی با اشاره به فعالیت مترو در شهر اصفهان تصریح کرد: خط یک مترو در شهر اصفهان تنها ۱۰ درصد از نرخ سفرهای شهری را پوشش می دهد و بخش عمده این سفرها با خودرو شخصی شهروندان انجام می شود البته نمی توان استفاده از خودرو را به صفر رساند، اما می توان استفاده از خودرو شخصی را با تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش داد.

وی سیستم حمل و نقل عمومی را سیستم انبوه دانست و تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده تقاضای سفرهای شهری، حمل و نقل انبوهی که بتواند تعداد زیادی مسافر را جابه جا کند بهترین گزینه است.

این کارشناس حمل و نقل تاکید کرد: استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی برقی در کاهش آلودگی هوای شهر بسیار تاثیرگذار است و اگر سیستم بی. آر. تی موجود در شهر هم سوختش به جای گازوئیل برق بود می‌توانستیم به ایده‌آل‌ها نزدیک‌تر شویم.

ابوطالبی با اشاره به سیستم حمل و نقل موجود در شهر اصفهان گفت: اکنون سیستم حمل و نقل عمومی شبکه گسترده‌ای از شهر را پوشش نمی‌دهد، تنها در صورت تدوین برنامه‌های بلند مدت در حوزه حمل و نقل عمومی می‌توانیم به ایده‌آل‌ها نزدیک شویم.