محور چهارباغ سامان می‌یابد – جی پی لندحسین کارگر در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: سال گذشته با تکمیل سنگفرش ضلع شرقی چهارباغ عباسی حدفاصل خیابان آمادگاه تا میدان امام حسین(ع)، این محور از ترافیک شهر حذف شد.

وی با بیان اینکه سنگفرش بخش‌هایی از مسیر خیابان آمادگاه تا خیابان سیدعلیخان انجام گرفت، افزود: با توجه به اینکه احداث عملیات ایستگاه مترو میدان انقلاب در مراحل پایانی قرار دارد، تصمیم گرفته شد تا با اجرای عملیات تکمیلی پیاده‌راه و ضلع شرقی چهارباغ حدفاصل میدان انقلاب تا میدان امام حسین(ع)، این محور را ساماندهی کنیم.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان ادامه داد: سنگفرش پیاده‌رو ضلع شرقی خیابان چهارباغ عباسی حدفاصل میدان انقلاب تا میدان امام حسین(ع) با مساحت کل ۹۳۵۰ مترمربع در دستور کار قرار گرفت و عملیات خاکبرداری آن از روز پنج شنبه هفته گذشته آغاز شد.

کارگر اضافه کرد: با توجه به اینکه برای پیاده‌راه چهارباغ عباسی در مراحل قبل، از سنگ مرغوب هتن آباد با ضخامت هشت سانتیمتری استفاده شده، پیاده روها نیز با همین کیفیت سنگ اجرایی می شود.