مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در روزهای تعطیل فعال استجمشید جمشیدیان در گفت وگو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: از اسفند ماه سال گذشته مرکزی ویژه برای سرویس معاینه فنی خودروهای سنگین، نیمه سنگین و باربری درون شهری کار خود را آغاز کرده و در یک شیفت کاری در حال فعالیت است.

وی با اشاره به همکاری ناوگان اتوبوسرانی در سرویس معاینه فنی اتوبوس های این ناوگان خاطرنشان کرد: اتوبوس ها به صورت نوبتی به مرکز مراجعه و معاینه فنی می شوند و سایر خودروهای نیمه سنگین شهری نیز در زمان های مختلف به این مرکز مراجعه می کنند.

دبیر ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: خودروهای سنگین که یک سال از عمرشان می گذرد باید هر شش ماه یکبار معاینه فنی شوند و خودروهای سنگین که بالای ده سال دارند هر سه ماه یکبار باید مورد معاینه فنی قرار گیرند.

جمشیدیان از همکاری پلیس راهور در کنترل خودروهای دودزا گفت: همکاری پلیس راهور بسیار مناسب است، اما در راستای بهبود وضعیت لازم است خودروهای سنگینی که از بیرون وارد شهر می شوند مورد معاینه فنی قرار بگیرند؛ تولید دود سیاه از برخی خودروهای سنگین و نیمه سنگین به منظور استفاده از دیزل درآنهاست و ربطی به معاینه فنی ندارد.