مشارکت مردم در اجرای طرح‌های شهری اهمیت بسزایی داردمحمد محمدی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: شهرداری ضوابط و مقررات خاص خود را دارد که ممکن است با خواسته‌های اصناف، گروه‌ها و شهروندان متفاوت باشد، برخی از خواسته‌های شهروندان با آیین نامه‌ها و مصادیق شهرسازی همخوانی ندارد علاوه بر آن شهرداری نیز بودجه تعریف شده‌ای دارد و نمی‌تواند بدون پیش‌بینی قبلی طرحی را که به درخواست اصناف و گروه‌ها مطرح می‌شود را در همان سال عملیاتی کند.

 وی با تاکید بر استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در جلب مشارکت مردمی افزود: بررسی چگونگی استفاده از رویکرد مشارکتی در شهرسازی و فرهنگ‌سازی در زمینه مشارکت مردم درکشورهای دیگر بسیار اهمیت دارد.         

این کارشناس عمران شهری پیشنهاد داد: اصناف و گروه‌ها نظرات خود را در زمینه‌های مختلف شهری مطرح کنند تا در اتاق‌های فکر شهرداری ارزیابی و میزان تحقق‌پذیری این پیشنهادات بررسی شود.

محمدی ادامه داد: پس از آن باید پیشنهادات قابل قبول پیاده‌سازی شود و نحوه پذیرش این طرح به وسیله مردم مورد بررسی قرار گیرد، این فرآیند زمینه را برای بررسی مشکلات احتمالی فراهم می‌کند. 

 وی با بیان اینکه عدم استقبال مردم از طرح‌های شهری با وجود صرف هزینه از مشکلاتی است که باید به آن پرداخته شود، اضافه کرد: مشارکت مردم در به نتیجه رساندن طرح‌های شهر اهمیت بسزایی دارد و این مهم نیازمند فرهنگ‌سازی است، بسیاری از معاونت‌ها و سازمان‌ها در اجرای یک پروژه دخیل هستند بنابراین روند تصمیم‌گیری و پیاده‌سازی یک طرح شهری زمان‌بر است و در مدت زمان کوتاهی اجرای آن ممکن نیست به طور مثال زمانی که برای یک خیابان طرحی در نظر گرفته می‌شود این تصمیم‌گیری بدون توجه به حضور اصناف و گروه‌های مختلف صورت می‌گیرد، بنابراین شهروندان باید در جریان برنامه‌ها و طرح‌های شهری قرار گیرند و مطالبات اصناف و گروه‌های مختلف پس از بررسی و مطالعه در نظر گرفته شود.

این کارشناس عمران شهری با بیان اینکه شهروندان باید مطالبات خود را با کارشناسان نیوزه صنف مورد نظر در میان بگذارند، گفت: مطالعات در زمینه طرح‌های شهری به وسیله مشاوران شهرساز یا شهرداری انجام می‌شود، البته مطالعات کارشناسان شهرداری در این زمینه نسبت به مشاوران دیگر کاربردی‌تر است، زیرا بررسی‌های مشاوران بیشتر جنبه تئوریک دارد.