وزارت کشور تسهیل کننده روابط خواهرشهرها باشدبه گزارش جی پی لند و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی در جلسه همفکری دبیرخانه مرکز توسعه همکاری خواهرشهرهای ایران در محل وزارت کشور به ایراد سخن پرداخت و گفت: ظرفیت شهرهای خواهرخوانده، راهکار شایسته‌ای برای همکاری در زمینه‌های مختلف است، اما متأسفانه از این مهم به درستی استفاده نشده و تنها به سفرهای دو طرفه محدود شده است.

وی بر لزوم گسترش روابط شهرهای خواهرخوانده تأکید کرد و افزود: در شرایطی که موضوعاتی مانند نسل چهارم حقوق بشر و جهان-وطنی مطرح است، دولت‌ها و حکومت‌ها باید از توسعه روابط خواهرخواندگی حمایت کنند، انتظار ما از وزارت کشور این است که در این زمینه، یاری گر و تسهیل کننده باشد، زیرا در حالی که دولت‌ها در برخی کشورها با یکدیگر دچار مشکل و اختلاف هستند، تفاهم نامه‌های محلی همانند جا پای خشکی در دریا است؛ بنابراین انتظار است که زمینه برگزاری هفته‌های فرهنگی در سایر شهرهای دنیا فراهم شود.

وی با انتقاد از اینکه برای سفر دو روزه به شهرهای خواهرخوانده، باید از شورای شهر تا وزارت امور خارجه مراحلی برای تصویب طی شود، تصریح کرد: لازم است در این زمینه تسهیل‌گری‌های لازم، انجام و شیوه نامه‌ای تنظیم شود.

شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه وزارت کشور باید برگزاری هفته فرهنگی شهرهای ایران در کشورهای هدف را ترویج و حمایت کند، گفت: نباید قدرت دولت‌های محلی را نادیده گرفت؛ دولت های محلی گاهی اموری را حل و فصل می‌کنند که دولت‌ها و حکومت‌ها شرایط انجام آن را ندارند چراکه دولت های محلی در همه جای جهان بسیار مورد اعتماد هستند، اما متأسفانه در ایران از این قدرت در راستای توسعه روابط خواهرخواندگی و خواهرشهرها به خوبی استفاده نشده است.  

نوروزی با تأکید بر لزوم حضور دولت‌های محلی در مجامعی مانند مجمع بین المللی سازمان ملل، گفت: این پیشنهاد را با دکتر ظریف، وزیر امور خارجه نیز مطرح کردم و انتظار از وزارت کشور نیز این است که این همکاری‌ها صورت گرفته و شرایط لازم، فراهم شود اما متأسفانه در حال حاضر دستور العمل‌ها به جای آن که کمک کننده باشد، کارها را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به برگزاری مجمع کلان شهرهای جهان در کشور سنگاپور در آینده نزدیک، اعلام کرد: شهرداری ها باید مکلف به حضور در برخی از این مجامع بین المللی باشند، زیرا این رویدادها فرصتی برای تعامل، گفت و گو و انجام مأموریت هایی است که دولت ها و حکومت‌ها نیازمند آن هستند.

الگوگیری از اصفهان برای توسعه دیپلماسی محله‌ها در جهان

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار در ایران هفته فرهنگی یک شهر ( اصفهان) در پاریس برگزار شد، تصریح کرد: برگزاری این هفته فرهنگی با ۳۸ عنوان برنامه در زمینه‌های فرهنگی و هنری مختلف، تأثیر بسیار زیادی در معرفی شهر اصفهان در پاریس داشت این در حالی است که پاریس در کل جهان فقط با شهر رم خواهرخوانده است؛ از این رو به نظر می رسد برگزاری رویدادهای مشابه برای دیگر شهرها، ابزار مناسبی برای نزدیک کردن ملت ها و معرفی شهرهای ایران، تعمیق روابط دوستانه بین کشورها و ترویج گفتگوهای دو طرفه باشد.     

وی اظهار کرد: در رویداد هفته فرهنگی اصفهان در پاریس برای نخستین بار یک محله از اصفهان با شهر ایسی در قلب پاریس، پیمان دوستی امضا کرد که با توجه به رویکردهای دیپلماسی شهرها در جهان که محله محوری را مدنظر دارد، این اتفاق، فصل نوینی در دیپلماسی شهری شهرهای ایران بود و پیشنهاد می‌شود این مهم باید در دیگر شهرهای ایران نیز ترویج شود.

تأکید بر افزایش سطح روابط شهرهای خواهرخوانده

وی شهرداری‌ها را تسهیل‌گر و متولی امور خواهرخوانده‌ها دانست و گفت: لازم است در روابط کنونی با شهرهای خواهرخوانده تجدیدنظر شود و سطح روابط ارتقاء یابد تا بتوان نهایت استفاده را از فرصت و ظرفیت شهرهای خواهرخوانده در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی کسب کرد.  

وی با بیان این که اصفهان، دارای ۱۴ خواهرخوانده است، گفت: شهر اصفهان در این زمینه دارای تجارب فراوانی است و البته به تجربه‌های زیاد دیگری نیز نیاز دارد.