پخش فوتبال جام جهانی از چهارباغ لغو شدبه گزارش جی پی لند، قرار بود بازی فوتبال ایران در جام جهانی از تلویزیون های شهری چهارباغ عباسی و آمادگاه به صورت مستقیم پخش شود، اما به گفته سعید سهرابی، مدیر طرح عالی چهارباغ این برنامه منتفی شد.

بر این اساس نخستین بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی مقابل مراکش، روز جمعه ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تنها از طریق تلویزیون شهری پارک صفه پخش خواهد شود و در صورت استقبال شهروندان دیگر مسابقات ایران نیز از تلویزیون شهری صفه پخش می شود.