پخش مسابقه ایران-پرتغال؛ امشب در کوه صفهدر این شبهای جام جهانی، پارک کوهستانی صفه دیگر آن پارک گذشته نیست! یکسره امید و نشاط است و از هر طرف آن صدای ایران، ایران بلند است. خانواده های اصفهانی به تماشای بازیهای تیم ملی کشورشان می نشینند، کنار هم شاد می شوند، کنار هم دلهره دارند و همه با هم به سربلندیهای تیم ملی کشورشان افتخار می کنند.