پوشش‌ گیاهی منطقه ۳ به گیاهان مقاوم تبدیل شدحسین کارگر در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهارکرد: بیشتر فعالیت‌های واحد فضای سبز از ابتدای سال جاری تاکنون به دلیل کم‌آبی نسبت به سایر واحدها متغیر بوده و اکثر پوشش‌های گیاهی تبدیل به گیاهان مقاوم به کم‌آبی شده است.

وی از تعمیر سیستم‌های آبیاری قطره‌ای منطقه سه شهرداری اصفهان و اضافه شدن آنها به شبکه آبرسانی نیوز داد و افزود: کاشت باغچه‌های فصلی در منطقه به مساحت ۱۳ هزار و ۹۷۰ مترمربع، کاشت باغچه‌های گل پوششی و تبدیل چمن به گیاهان پوششی مقاوم به کم آبی وکاشت باغچه‌های رز در سطح منطقه به مساحت دو هزار و ۱۰۰ مترمربع از دیگر اقدامات انجام شده در منطقه سه شهرداری اصفهان است.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی و کاشت رفیوژ میانی خیابان چهارباغ عباسی، گفت: در این محور خاکبرداری و تخلیه نخاله، خاکریزی با خاک نباتی و کود حیوانی پوسیده معادل حجم ۱۳۰۰ مترمکعب، حذف پرچین کهنه و خشکیده، کاشت پرچین شمشاد طلایی و برگ بو به طول ۳۲۰۰ متر و پانسمان درختان آسیب دیده به دلیل عملیات عمرانی مترو به تعداد ۶۳ اصله درخت انجام شده است.

وی با بیان اینکه روزانه ۳۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع از انهار منطقه نظافت می‌شود، تصریح کرد: لایروبی و جمع‌آوری نخاله‌های کف نهر باقرخان به مساحت ۴۰ هزار و ۶۱۰ مترمربع و به حجم ۸۵ مترمکعب، مبارزه مکانیکی علیه آفات چوب‌خوار ۷۶۰۰ اصله درخت چنار و نارون، سمپاشی عمومی درختان در دو نوبت فروردین و خردادماه به مقدار ۴۴۸ هزار لیتر، شست و شوی سطح برگ درختان از دیگر فعالیت‌های واحد فضای سبز منطقه سه شهرداری اصفهان به شمار می‌رود.