پیاده راه سازی چهارباغ با حساسیت پیگیری می‌شودبه گزارش جی پی لند، فروغ مرتضایی نژاد با بیان این مطلب اظهار کرد: درختان چهارباغ حد فاصل میدان انقلاب تا خیابان سید علیخان سال ها پیش در چند مرحله قطع شده اند و امروز شهروندان در غیاب حفاظ، جای خالی آنها را احساس می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته برای اجرای پروژه پیاده راه سازی چهارباغ با سازمان پارک ها هماهنگی نشده است، از تداوم اجرای طرح با نظارت این سازمان نیوز داد و گفت: ناظر و نماینده سازمان در پروژه حضور دارند تا درختان آسیب نبینند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: پروژه پیاده راه سازی چهارباغ با حساسیت پیگیری می‌شود تا زیرسازی‌ها به درختان آسیب نزند.

مرتضایی نژاد در خصوص جایگزین کردن درخت‌ها گفت: عمق کم بستر خاک در این محدوده اجازه جایگزین شدن درختان جدید را نمی دهد. اگر عمق مناسب موجود بود، خوشبینانه می شد انتظار داشت که درختان جدید تا ۵۰ سال آینده دیده شود. اما واقعیت این است که حیات اصفهان به درختان چهارباغ و دیگر درختانش وابسته است و عمق کم خاک هم نمی تواند در مسیر کم رنگ کردن داغی که بر دل چهار باغ است، مانع ایجاد کند.

وی اظهار کرد: تیم های کارشناسی اکنون فعال هستند و برای کاشت گونه های متناسب با چهارباغ برنامه ریزی می کنند. پس از فعالیت کمیته های متعدد برای کاشت گونه های گیاهی در چهارباغ، برنامه های عملیاتی و اجرایی برای بازسازی این بخش ابلاغ می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: از گونه های متناسب با درختان چهارباغ در بازسازی استفاده می شود و اگر در این محور درختان چنار هست، تلاش می شود چنار یا گونه های نزدیک چنار کاشته شود.

مرتضایی نژاد به آسیب پذیر بودن درختان نارون اشاره کرد و افزود: از گونه های نزدیک نارون نظیر درخت داغداغان که تاج و پوشش آن شبیه نارون ، اما در برابر تغییرات اقلیم مقاوم است، استفاده خواهد شد.