«کوچک سازی»، راهکار رونق ساخت و ساز شهریمحمود شکوهی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: در کوچک‌سازی واحدهای ساختمانی هم سرمایه‌گذار هزینه کمتری را متحمل می‌شود و هم برای فروش واحدها، خریدار کمتر هزینه می‌کند که این روند سبب رونق ساخت و ساز خواهد شد.

وی با اشاره به تسهیلاتی در زمینه رونق ساخت و ساز افزود: بدون شک بانک‌ها نقش عمده‌ای در به جریان انداختن ساخت و سازها خواهند داشت به طوری‌که با ارائه تسهیلات بانکی و اتخاذ سیاست‌های اعطای وام به سرمایه‌گذاران راه را برای رونق ساخت و ساز هموار می‌کنند.

این کارشناس شهرسازی ادامه داد: برقراری جلسات توجیهی توسط ارگان‌هایی که مرتبط با ساخت و سازهای شهری هستند، نقش عمده‌ای در رونق ساخت و ساز خواهد داشت و به نوعی در این جلسات روابط بین این نهادها مستحکم می‌شود.

شکوهی مشارکت مردمی در ساخت و سازهای شهری را نیازمند تدوین برنامه میان مدت دانست و گفت: با تدوین برنامه‌ای میان مدت و افزایش سطح آگاهی مردم می‌توان از تبعات مثبت مشارکت در احیاء بافت‌های شهری و رونق ساخت و ساز بهره کافی را برد.

وی در زمینه بسته‌های تشویقی شهرداری برای ساخت و ساز شهری گفت: در کنار بسته‌های تشویقی شهرداری برای رونق ساخت و ساز باید طرح‌ها و تسهیلات دیگری نیز در نظر گرفته شود.