یک کارشناس: رویکرد مشارکتی، درصد موفقیت طرح‌ جامع را افزایش می‌دهدالهام ناظمی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، شهرسازی مشارکتی به عنوان یک رویکرد در تهیه طرح‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار تهیه طرح جامع شهر اصفهان با رویکرد مشارکتی انجام می‌شود گفت: روش مشارکت و دخیل کردن همه گروه‌های ذی نفع در تهیه طرح جامع شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا در تهیه این طرح‌ها نباید جهت‌گیری خاصی وجود داشته باشد.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه رویکرد مشارکتی بسیار سخت و پیچیده است، افزود: بومی سازی رویکرد مشارکتی از جمله مواردی است که درصد موفقیت این روش را در تهیه و اجرای طرح‌های جامع شهری بالا می‌برد.

ناظمی خاطرنشان کرد: مطالعاتی که در تهیه طرح‌های مشارکتی انجام می‌شود باید کامل و جامع باشد، چنان‌چه این مطالعات و طرح‌های آزمایشی به درستی انجام گیرد، شهروندان همکاری بهتری برای در فرآیند انجام طرح های شهری خواهند داشت، چرا که خود را در اداره شهر سهیم می‌دانند.

وی اضافه کرد: در این نوع از شهرسازی، مشارکت مردم در سطوح مختلف اتفاق می افتد، البته مشارکت مردم در شهرها و همینطور در تهیه طرح های مختلف متفاوت است؛ طرح های جامع به دلیل گستردگی و در نظر داشتن همه عوامل زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان امکان نظرسنجی از تک تک شهروندان را ندارد، بنابراین شهرسازی مشارکتی در این مقیاس به معنی دخیل کردن همه گروه‌های ذی نفع و ذی‌نفوذ است.

این کارشناس شهرسازی توضیح داد: نمایندگان گروه‌های مختلف مردم باید با دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف همچنین سازمان‌ها، گروه‌های مختلف، مدیران شهری و اساتید دانشگاه در تهیه طرح جامع در مقیاس کلان مشارکت کنند، البته اگر این طرح مشارکتی برای یک محله پیاده سازی شود، نظرخواهی از تک تک مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

وی به اعتماد سازی میان مردم، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: چنان‌چه شهروندان یک نمونه مشارکت در کار درست را تجربه کنند، مشارکت آنان و روند انجام طرح‌های شهری تسهیل می شود، به طور مثال دفاتر تسهیل گری در بافت‌های فرسوده شهری نمونه‌ای از ارتباط مردم با نماینده خود است.

این کارشناس شهرسازی دفاتر تسهیل گری را نمونه‌ای بسیار خوب از شهرسازی مشارکتی در مقیاس کوچک دانست و افزود: این دفاتر در بافت‌های فرسوده به منظور نوسازی و بهسازی محلات شکل گرفته است که همه توافقات اولیه درباره ملک مورد نظر در این دفاتر تسهیل‌گری انجام می‌گیرد علاوه بر آن معمولا از افراد بومی و مورد اعتماد مردم محله برای کار در این دفاتر استفاده می‌شود.