۴۷۵ بنای نیمه تمام شهر اعمال قانون شدحسن محمدحسینی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهارکرد: بلاتکلیف گذاشتن زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب که منافی با اصول بهداشتی و زیبایی شهر باشد یکی از نمونه‌های تخلف شهری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و میدان قرار گرفته و منافاتی با پاکی، پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب شورای شهر می‌تواند به مالک اخطار دهد که ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن منطبق با نقشه مصوب شورای شهر، اقدام کند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان افزود: بر اساس قانون چنان‌چه پس از اعلام اخطار مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی، پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت کند، البته صورت حساب شهرداری به مالک ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه اگر مالک ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به صورتحساب شهرداری اعتراض نکرد، این صورتحساب قطعی تلقی می‌شود، گفت: هر گاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد، ضمن اینکه صورت حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به اجرا بگذارد.

محمدحسینی اظهارکرد: طی چهار ماه گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها مربوط به بناهای بلاتکلیف و نیمه‌تمام رها شده، این مدیریت ۴۷۵ فقره پرونده تشکیل و در خصوص۲۷۰ مورد اعمال قانون انجام داده است، همچنین با توجه به پیگیری‌های انجام شده توسط شهرداری، مالکان ۲۲۱ بنا، نسبت به رفع تخلف اقدام کردند.

 وی با اشاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف شهرداریها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پُرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چال‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و… شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن عمومی یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد.

وی افزود: طی چهارماه نخست سال‌جاری در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۲۱۲ فقره پرونده تشکیل و در خصوص ۷۹ مورد توسط شهرداری اعمال قانون شده است، همچنین با توجه به پیگیری‌های انجام شده توسط شهرداری، مالکان ۱۰۵ بناهای مخروبه و خطرآفرین نسبت به رفع تخلف اقدام کردند.